جلوه هایی از المپیاد کامپیوتر

Aspects of Olympiad in Informatics | A O I

جلوه هایی از المپیاد کامپیوتر

Aspects of Olympiad in Informatics | A O I

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
جلوه هایی از المپیاد کامپیوتر

به زودی...

همانطور که می‌دانید٬ وقتی تنظیمی را فعال می‌کنید٬هر وقت وارد وبلاگ شوید٬ وبلاگ را با تنظیم مخصوص خود مشاهده می‌کنید.

ساخته شده توسط سپهر محمدی - کد٬کد و بازهم کد